StyrelsenÄmbetsmän i IFVF 2023/2024


Styrelse

Ordförande - Christopher Martinsen

Vice ordförande - Stefan Gabrielsson

Sekreterare - Viktor Jonsson
Kassör - Roger Johnsson   

Tillsyn/AU - Andreas Håkansson

Tillsyn/AU - Philip Lycktner
Tillsyn/AU - Viktor Ingvarsson

Tillsyn/AU -Johan Martinsson
AU/Provfiske - Nils-Arne Hagelin
Martin Birgersson              

Lars Pålsson

Hasse Persson       

Nermin Alic     
      

 

Revisor 1 - Benny Karlsson

Revisor 2 - Johan Almer

Rev. Suppleant - Johan Wagnström
 

Valberedning - Stefan Gabrielsson och Martin Birgersson

Ansvarig för iFiske och Tillsyn - Andreas Håkansson/Stefan Gabrielsson
Tävlingskommitén - Består av styrelsens arbetsutskott